Connect with us

हाम्रोबारे

कपिलबस्तु मिडिया प्रा.लि मार्फत सञ्चालित न्युज सेन्टर नेपाल मार्फत हामी डिजिटल अनलाइन पत्रकारिता सुरु गरेका छौं । केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्मका हरेक समाचारलाई खोज तथा अनुसन्धान गरी तथ्यगत, सन्तुलन, विश्वस्नीयताका साथ आम पाठकहरुमा पस्किरहने लक्ष्य लिएका छौ । नेपालको सेन्टरको रुपमा रहेको प्रदेश नम्बर ५ (प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेश) भएकाले समेत यस प्रदेशका समाचार न्युज सेन्टर नेपालका लागि पहिलो प्राथामिकता रहने छ । हामी अनलाइन मिडिया मार्फत हरेक पलका समाचार दिनका लागि सदा कटिबद्ध रहने छौ । यसका लागी तपाईहरुको समेत साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौ । यस्तै कुनै पनि प्रकारका खबर, सूचना, कार्यक्रम लेख, रचना र जानकारी तपाईसंग भएमा सम्पर्क गर्नु होला हामी त्यसलाई प्रकाशन समेत गर्ने छौ । तपाईको सानो सहयोगले हामी खबर दिने रप्तार बढ्ने विश्वास रहेको छ ।

Founder/CTO
Tuklal Poudel

Founder/Editor-in-Chief
Chhabi Sapkota

Executive Director/Editor
Saniulla Dhobi

Sub-editor
Sushila Belbase

News Coordinator
Arjun Belbase

Correspondent
Brijesh Yadav