Connect with us

सम्पर्क

Kapilvastu Media Pvt. Ltd.

Kapilvastu Nepal

Email:  email.newscenter@gmail.com
Contact:  985-7014150, 985-1081943

तपाईसँग कुनै पनि प्रकारका खबर, सूचना, कार्यक्रम, लेख, रचना वा जानकारी छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुस् । तपाईले दिएको सामग्रीलाई हामीले NewsCenterNepal.com मा प्रकाशन गर्ने छौ । तपाईको सानो सहयोगले हाम्रो खबर दिने रप्तार बढ्छ ।

Please fill out the form for your comments/queries.