Connect with us

स्वास्थ्य

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन तयार

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा सञ्चालन हुने स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन तयार गरेको छ । स्वास्थ्य...

Advertisement

Facebook